" width="211" height="42" align="absmiddle"> -
ประกาศจากหัวหน้าห้องและครูประจำชั้น
" target="_blank" class="style21">

ข้อความในโรงเรียนวัดแห่งนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของ ศ.ดร.ปรียา อิงคาภิรมย์
หากจะนำไปใช้ก็ช่วยทำลิ้งค์กลับมาให้เราด้วยนะคะ

Power By Thaiidea.net