剣道 ห้องเคนโด
อยากเขียนจดหมายภาษาญี่ปุ่น เขียนยังไงคะ
แจ้งลบกระทู้นี้
ย้ายหมวดหมู่
ลบกระทู้นี้ทิ้ง

 

สนุกกับการเขียนในภาษาญี่ปุ่น

 

 

อีกไม่กี่วัน หนังสือที่รอคอยมาหลายปีเล่มนี้

ก็จะได้วางตามร้านหนังสือแล้วค่ะ

 

การเขียนจดหมายภาษาญี่ปุ่น

 

แปล:  . ดร. ปรียา อิงคาภิรมย์

      ดร. สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข

 

สวัสดีค่ะแฟนๆหนังสือ และเด็กวัดทุกคน

 

     เมื่อวานนี้มีเด็กวัดเขียนมาถามว่า หนังสือ สนุกกับการเขียนภาษาญี่ปุ่น จะออกวาง

ตลาดตามร้านหนังสือเมื่อไร อาจารย์ได้รับคำตอบจากเมืองไทยว่า อีกไม่กี่วัน และอาจารย์

ก็ได้ขอร้องให้ทางสำนักพิมพ์แจ้งให้อาจารย์ทราบ แต่คงสู้คนที่อยู่เมืองไทยไม่ได้

 

     วันนี้ อาจารย์อยากจะเอาเรื่องที่น่าสนใจในหนังสือ สนุกกับการเขียนภาษาญี่ปุ่น

 มาแนะนำ สำหรับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น คลุกคลีกับคนญี่ปุ่น และอยากจะเขียนจดหมาย

ไปขอบคุณ หรือไม่ก็เขียนจดหมายไปขอร้องให้ใครช่วยทำอะไรให้ จะได้ศึกษา

และเรียนวิธีเขียนจากในหนังสือเล่มนี้ได้

 

    รายละเอียดรูปแบบการเขียนจะมีให้ละเอียด และอาจารยฺ์แน่ใจว่า หนังสือเล่มนี้ใช้ได้

เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับพวกเราที่เรียนภาษาญี่ปุ่น มีเพื่อน มีคนที่รู้จัก ผู้ใหญ่

ตลอดจนอาจารย์ญี่ปุ่นที่เคยสอนเรา หรือสอนเราอยู่

 

1.       (れい)手紙(てがみ)

  …..していただき、ありがとうございました。  

  …..してくださいまして、ありがとうございました。 

  …..してくださって、ありがとう。 

 

2.      依頼(いらい)手紙(てがみ)

  …..したいと思います。よろしくお願いします。

  …..したいと思います。お願いできますか。

  …..したいと思います。お願いできますでしょうか。

 

  …..していただけませんか。/…..していただけますか。。 

  …..してくださいませんか。/…..してくださいますか。

 

  เพียงแค่้เห็นรูปประโยคพวกนี้ เราก็คงงงไม่รู้จะเขียนยังไงดี เพราะเราจะเรียน

ท่องจำว่า เป็นรูปสุภาพ หรือไม่ก็ถ่อมตัวต่างๆ แต่จริงๆ ในสังคมญี่ปุ่นการใช้

สำนวนเหล่านี้ให้ได้คล่องนั้น ไม่ได้เพียงแ่ค่คำอธิบายในตำราเรียน แล้วก็

หยิบไปใช้ได้

     

       ในหนังสือชุด ภาษาญี่ปุ่น สนุก ทั้ง 10 เล่ม จะมีเรื่องเกี่ยวกับ การใช้

สำนวนต่้างๆให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆละใช้กับใครได้บ้่างมากมาย

แต่ต้องเก็บตกทีละเล็กทีละน้อย และอ่านอย่างเข้าใจ ไม่ใช่อ่านสนุกๆ

เพราะไม่เหมือนตำราเรียนที่เขียนมาให้เราท่องจำ แล้วก็คิดว่าใช้ได้แล้ว แต่แน่น

ด้วยเนื้อหา แม้จะเป็นเรื่องที่อ่านแล้วเพลินๆเกี่ยวกับคุณเลอร์นเนอร์ก็ตาม

 

      อาจารย์จึงอยากจะให้พวกเราได้เข้าใจว่า การเรียนภาษาญี่ปุ่นจะต้องเข้าใจ

ลึกซึ้งกว่าจะใช้ได้ถูกต้อง หนังสือ สนุกกับการเขียนภาษาญี่ปุ่น ที่กำลังจะ

ออกมาวางขาย หนังสือที่มีประโยชน์อย่างมากที่อาจารย์พยายามจะเข็นออกมาก็

ทำไม่ได้มาตั้งหลายปี เพิ่งจะได้ฤกษ์คราวนี้ จึงดีใจที่ทุกคนจะได้หาซื้อไปใช้เป็น

ประโยชน์ เป็นคู่มือที่เราหยิบใช้ได้ทุำกโอกาส ที่จำเป็น

 

   

 ใครที่ได้ข่าวคราวหรือเห็นหนังสือเล่มนี้ตามร้านหนังสือ ช่วยบอกอาจารย์

ด้วยจะได้ดีใจและโล่งอกที่ออกมาสำเร็จตามที่พยายามทำอย่างเต็มที่

 

 

 

โดย : ครูประจำชั้นปรียา วันที่ : 2008-07-14 21:57:50 อีเมล์ : IP : 24.7.33.162

ตอบกระทู้

--------------------------------------------------------------------------------------------------