剣道 ห้องเคนโด
มาอีกแล้ว ひさしぶり、しばらく ใช้ยังไงดี
แจ้งลบกระทู้นี้
ย้ายหมวดหมู่
ลบกระทู้นี้ทิ้ง

จากหนังสือ ภาษาญี่ปุ่น 5 สนุก 

สวัสดีค่ะ วันนี้ อาจารย์อยากจะขอนำเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ

การทักทายเวลาที่ไม่ได้เจอกันนาน

เป็นสำนวนที่คนญี่ปุ่นนิยมใช้กันบ่อยๆมาก

 มาให้แฟนๆหนังสือ และเด็กวัดทุกคนได้อ่านกัน

       ส่วนรายละเอียด เกี่ยวกับการใช้สำนวนที่ว่านีั้ น่าสนใจมาก

และอยู่ในหนังสือ

         ภาษาญี่ปุ่น 5 สนุก

 

       วันนี้อยากจะเขียนเรื่องความแตกต่างระหว่างการใช้สำนวน hisashiburi desu ne  

ひさしぶりですね。และ สำนวน gobusata itashimashita. ごぶさたいたしました。

ว่าต่างกันอย่างไร ให้แฟนๆเจโดระมังงะได้อ่านกัน  เพราะจำได้ดีว่า ตอนที่สอนที่ญี่่ี่ปุ่น นักเรียนต่างชาิติที่สอนชอบเอามาถามว่า สำนวนที่ว่านี้เหมือนหรือต่างกันยังไง เพราะเห็นคนญี่ปุ่นใช้กันบ่อย

มากเวลาเจอกัน

  

      สำหรับการใช้สำนวนที่ว่านี้ ไม่เพียงแต่จะต้องใช้ให้ถูกกับสถานการณ์และโอกาส และอีกฝ่ายที่อยากจะใช้ด้วย ไม่งั้น อาจจะใช้ผิดๆ และเสียมารยาท แทนที่จะแสดงความมีมารยาทก็ได้ และยังต้องตอบให้ถูกต้องด้วย เวลาที่อีกฝ่ายทักทายเรา รายละเีอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้และเมื่ออีกฝ่ายทัีกทายด้วยสำนวนนี้ เราจะต้องใช้ยังไงจึงจะถูกต้อง และใช้เข้ากับสถานการณ์หรือไม่อย่างไร ขอให้หาซื้อหนังสือ อ่านกันเอง ใน ภาษาญี่ปุ่น 5 สนุก (หน้า 175)  นะคะ เพราะจะให้นั่งพิมพ์ใหม่คงไม่ไหวตามที่เคยเขียนบอกไว้แล้ว

 

     hisashiburi desu ne ひさしぶりですね。เป็นสำนวนทักทายที่จะใช้ในกรณีที่ผู้พูดไม่ได้พบกับอีกฝ่ายเป็นเวลานานพอสมควร เมื่อเวลาที่เจอกัน จะใช้สำนวนนี้ ทักทายกัน แต่ส่วนใหญ่ ผู้อาวุโสกว่ามักจะใช้สำนวนนี้ทักคนที่อายุน้อยกว่า

   

        ส่วนอีกสำนวนหนึ่งก็คือ gobusata itashimashita. ごぶさたいたしました。ความหมายตามตัวอักษรก็คือ ห่างเหิน ไม่ได้ติดต่อกันนาน เป็นสำนวนที่ใช้ในความหมายที่ผู้ที่อาวุโสน้อยกว่า เจออาจารย์หรือเจอผู้ใหญ่ หลังจากที่ไม่ได้เจอระยเวลานาน และเมื่อเจอกันผู้น้อยหรือผู้ด้อยอาวุโสกว่า จะต้องกล่าวคำทักทายในเชิงขอโทษที่เสียมารยาทไม่ได้เขีัยนติดต่อ หรือแจ้งข่าวคราวให้ผู้อาวุโสทราบว่าเราเป็นยังไง

 

        ในฐานะที่เป็นผู้น้อย หรือ เป็นผู้ที่ด้อยอาวุโสกว่า จะใช้สำนวนนี้เวลา่ที่เจอผู้ใหญ่ เพื่อแสดงความอ่อนน้อม  ในความหมายที่ว่า หนู/ผมต้องขอโทษที่ไม่ได้ติดต่อ และไม่ได้ส่งข่าวคราว

ให้ทราบ

 

         สองสำนวนนี้เป็นสำนวนที่ใช้กันบ่อยมากในสังคมญี่ปุ่น จึงอยากเขียนเล่าให้ฟัง จะได้แยกใช้ได้อย่างถูกต้อง

 

       ส่วนอีกสำนวนหนึ่ง ที่มักจะใช้กันในระหว่างคนที่สนิทสนมกัน เป็นภาษาพูดทักทาย ที่ไม่เป็นทางการแสดงความรู้สึกดีใจที่ได้เจอกัน แม้อายุจะต่างกันก็ใช้ได้ก็คือ shibaraku deshita.しばらくでした。ความหมายแปลตามตัวอักษรก็คือ ช่วงระยะเวลาหนึ่ง จะใช้เวลาที่ไม่ได้เจอหน้ากันนาน เช่น ดิฉันแวะไปเที่ยวญี่ปุ่นและนัดเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนาน เราจะแสดงความดีใจเวลาที่

เจอหน้ากันด้วยสำนวนนี้ เป็นการแสดงความเป็นเพื่อน และมิตรภาพที่ดีต่อกัน

 

     สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ สำหรับแฟนๆหนังสือ และเด็กวัด ที่ติดตามหนังสือชุดนี้ กรุณาหาซื้ออ่านกันเอง หน้า 175 นะคะ และถ้ามีอะไรที่สงสัย หรือต้องการแสดงความคิดเห็นอะไร เขียนมาถามอาจารย์ได้นะคะ

 

โดย : ครูประจำชั้นปรียา วันที่ : 2008-05-07 01:50:02 อีเมล์ : IP : 24.7.33.162

ตอบกระทู้

--------------------------------------------------------------------------------------------------