剣道 ห้องเคนโด
ต่อยอดการบ้านเด็กวัดแอ๋ม เรื่อง ~生 อ่านและเรียนกันได้เลยค่ะ
แจ้งลบกระทู้นี้
ย้ายหมวดหมู่
ลบกระทู้นี้ทิ้ง

 

สวัสดีค่ะ แฟนๆหน้ังสือ เด็กวัดทุกคน และเด็กวัดแอ๋ม

 

 

อีกไม่กี่เดือนก็จะเป็นฤดูนักเรียนไป

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

หรือ 日本語能力試験受験生(じゅけんせい)

 

 

(เด็กวัดแอ๋ม) หนูหาคำที่ลงท้ายด้วย ~生 มาด้วยค่ะ ไม่รู้มันจะเป็นคำที่ง่ายเกินไปรึเปล่า..

1.先生   คุณครู, อาจารย์(せんせい)

2.学生 นักเรียน(がくせい   )

 ที่นึกออกอยู่ในหัวมีเท่านี้ค่ะอาจารย์ ...      

2.学生 นักเรียน(がくせい   )

------------

 

 

                                       ศ. ดร. ปรียา อิงคาภิรมย์ เขียน

 

(ครูประำจำชั้นปรียา) ดีใจมากที่เด็กวัดแอ๋ม เข้ามาเป็นแนวหน้าทำการบ้าน เมื่อทำการบ้านมา อาจารย์ก็จะให้อาหารต่อ

คำที่ลงท้าย้ด้วย ~生 มีัึึความสำคัญ และใช้บ่อยมาก อาจารย์จะให้คำที่เกี่ยวข้องกับเด็กวัดจะได้จำไปใช้ได้นะคะ เช่น

shoogakusei学生หมายถึง นักเรียนกำลังเรียนอยู่ในระดัับชั้นประถม

Chuugakusei 中学生(ちゅうがくせい) หมายถึง นักเรียนกำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมต้น

Kookoosei 高校生(こうこうせい) หมายถึง นักเรียนกำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมปลาย

Jukensei 受験生(じゅけんせい) หมายถึง มักจะใช้กับนักเรียนที่สมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สำหรับนักเรียนที่จะไปสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ก็จะใช้ว่า

nihongo nooryoku shaken no jukensei 日本語能力試験(にほんごのうりょくしけん)受験生(じゅけんせい)

Kenkyuu sei 研究生(けんきゅうせい) นักเรียนวิจัย ส่วนใหญ่สำหรับนักเรียนไทย เราจะรู้จักคำนี้ก่อนไปเรียนญี่ปุ่น สำหรับคนที่จบปริญญาตรี หรือคนที่ทำงานแล้วได้ทุนไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น โดยไม่ได้เครดิต สมัยที่อาจารย์เรียนคือ สองปี แล้วค่อยสอบเข้าปริญญาโท

ก็จะเป็นนักเรียนทุนวิจัย หรือ Kenkyuu sei 研究生(けんきゅうせい)

Chookoosei 聴講生(ちょうこうせい) สำหรับคำนี้ อาจารย์ใช้บ่อยมาก เพราะตอนที่ได้ทุนไปเรียนปริญญาโท จะมีชั่วโมงเรียนน้อยมาก ทำให้เบื่อ อาจารย์ก็เลยวิ่งเต้นไปขอเรียนกับอาจารย์ที่สอนวิชาอื่น โดยที่ขออนุญาตเข้าไปขอนั่งเรียนกับนักเรียนที่เรียนเอาเกรด แต่อาจารย์ต้องการเข้าไปเรียนด้วย คืออยากไปนั่งฟัง หรือ ออดิตเตอร์  เพราะอยากรู้ว่าเขาสอนอะไรกัน ซึ่งถ้าอาจารย์อนุญาตก็จะได้เรียน ส่วนใหญ่แล้วแต่อาจารย์บางคนก็ไม่ยอมให้เข้า ถ้าไม่ใช่นักเรียนลงทะเบียน

 

Daigakusei 大学生(だいがくせい) ใครที่เรียนในมหาิวิทยาลัยระดับปริญญาตรี ใช้ได้ทุกคน

Daigaku in sei /in sei 大学院生(だいがくいんせい)院生(いんせい) ใครที่เรียนในมหาิวิทยาลัยระดับปริญญาโท จะ ใช้ว่า Daigaku in sei 大学院生(だいがくいんせい) หรือใช้ย่อว่า in sei 院生(いんせい) ก็ได้

 

Dookyuu sei 同級生(どうきゅうせい) หมายถึง เพื่อนนักเรียนที่ร่วมเรียนห้องเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นระดับหรือชั้นไหน เช่น Daigaku no dookyuu sei  大学の同級生(どうきゅうせい) เพื่อนที่เรียนห้องเดียวกัน หรือ (รุ่นเดียวกัน) ในมหาวิทยาลัย

 

Sotsugyoosei 卒業生(そつぎょうせい) หมายถึงนักเรียนที่เรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย

 

Zaikoosei 在校生(ざいこうせい) หมายถึง นักเรียนที่มีสถานะภาพเป็นนักเรียนที่ลงทะเบียน ถูกต้อง และเป็นนักเรียนของโรงเรียนนั้นๆ ไม่ว่าจะโรงเรียนกวดวิชา หรืออะไรก็ใช้ได้

 

Yuutoosei 優等生(ゆうとうせい) หมายถึง นักเรียนดีเด่น ที่มีความสามารถเยี่ยมยอด (สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน)

 

    เป็นไงคะ เราสา่มารถเรียนคำต่างๆ เ็ป็นชุดแบบนี้ได้ ไม่ต้องท่องจำ แต่ต้องเข้าใจว่าใช้ยังไง แล้วก็เอาไปฝีึกใช้กันนะคะ

    มีความเห็นยังไงเขียนมาคุยนะคะ เรียนแบบนี้สนุกไหม หรือว่าน่าเบื่อ ยากจัง เขียนมาบอกอาจารย์ได้นะคะ

 

โดย : ครูประจำชั้นปรียา วันที่ : 2009-08-09 17:47:37 อีเมล์ : IP : 96.232.68.228

ตอบกระทู้

ความคิดเห็น ลบกระทู้นี้ทิ้ง

ข้อความ :

สวัสดีค่ะเด็กวัดทุกคน และเด็กวัดแอ๋ม

เป็นคำถามที่น่าคิด แต่คันจิตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการศึกษา

คำว่่า มีความหมายหลายอย่าง เช่น

1.      เกิด เช่้น  เกิดเมื่อไร  ()まれる

2.      โต  งอก  เช่น  生える

3.      ผลิต 生産(せいさん)  

4.      ดิบ หรือ ไม่สุก 生ビール เบี่ยร์สด

5.      ชีิวิต หรือ มีชีวิต เช่น ()きています。ยังไม่ตาย ยังมีลมหายใจ J

6.      ความเป็นอยู่ เช่น 生活(せいかつ)

7.     ยังไม่โตเต็มที่ หรือ สุกๆห่ามๆ 

คำถามที่ตั้งข้อสังเกตมา น่าสนใจมาก แต่น่าเสียดายไม่ได้เกี่ยวกับการศึกษา แต่อาจารย์เอามาโพสให้เรียน และเพราะเด็กวัดแอ๋ม ทำกาบ้าน อาจารย์ก็เลยรวบรวมมาและชอบคิดเอง จำเอง ถือโอกาสให้วิธีจำหรือเคล็ดลับในการเรียนคันจิ ให้เด็กวัดนะคะ จะได้เรียนสนุกๆ

ถ้าสังเกตให้ดี

เมื่อไรทีีมีคันจิตัวอื่นมานำหน้า หรือ

สูตร  (kanji+sei= จะเ็ป็นเรื่องเกี่ยวกับ คนที่ยังไม่โตเต็มที่ หรือ ยังไม่สุกงอม เช่น

Gakusei 学生(がくせい)  แปลความหมายตามตัวอักษรก็คือ คนที่ยังต้องเรียน คนนั้ินก็คือ นักเรียน

Sensei 先生(せんせい) แปลความหมายตามตัวอักษรก็คือ คนทีีเกิดมาก่อน เพราะ 先=ก่อน หมายถึง อาบน้ำร้อนมาก่อน มีประสบการณ์มาก่อน คนนั้ินก็คือ ครู ผู้สอน หรือ อาจารย์

shoogakusei学生แปลความหมายตามตัวอักษรก็คือ คนทีีเรียนรุ่นจิ๋ว หรือ ระดับแรกเิริ่ม ไม่สูง หรือเด็กเล็กๆ ก็คือ นักเรียนชั้นประถม

Chuugakusei 中学生(ちゅうがくせい) ปลความหมายตามตัวอักษรก็คือ คนทีีเรียนเป็นเด็กรุ่นกลาง ระดับกลาง  ก็คือ นักเรียนชั้นมัธยมต้น

Kookoosei 高校生(こうこうせい) ปลความหมายตามตัวอักษรก็คือ คนทีีเรียนเป็นรุ่นโต หรือระดับสูง ก็คือ นักเรียนระดับมัธยมปลาย

Juken sei 受験生(じゅけんせい) ปลความหมายตามตัวอักษรก็คือ คนที่ีจะไปสมัครสอบ ก็คือ คนสมัครสอบ

Kenkyuu sei 研究生(けんきゅうせい) ปลความหมายตามตัวอักษรก็คือ คนที่ีเลือกเรียนค้นคว้าวิจัย ก็คือ นักเรียนวิจัย

Chookoo sei 聴講生(ちょうこうせい) แปลความหมายตามตัวอักษรก็คือ คนที่ีจะเลือกเข้าไปฟัง หรือเรียนเฉยๆ ก็คือ ออดิตเตอร์  auditor

     เป็นยังไงคะ ดีมากค่ะ ที่เด็กวัดแอ๋มแสดงความคิดเห็นมา อาจารย์จะได้ให้เรื่องไปเรียนไปจำต่อสนุกๆสำหรับเด็กวัดที่อยากจะรู้ เพราะถ้าเด็กวัดไม่กระตือรือร้นแสดงความคิดเห็น หรืออ่านอย่างเดียว อาจารย์ก็จะไม่ไห้ความรู้เพิ่ม

      หัวข้อไหนที่อาจารย์โพสไปแล้ว ยังเป็น 0 ไม่มีใครแสดงความคิดเห็นเงียบเหมือนป่าช้า ก็จะไม่มีการไปเขียนหรือทำอะไรเพิ่ม ยิ่งคันจิที่นั่งคิดกว่าจะได้แต่ละตัว ต้องไปนั่งคิดนิทาน เห็นอ่านกันลูกเดียว ไม่บอกว่า ยากง่าย สนุกไม่สนุก อาจารย์ก็เลยไม่เล่านิทานคันจิต่อ เพราะรู้ว่า เด็กวัดและนักเรียนในโรงเรียนเด็กวัดปรียาเรียนกันแบบไม่หิว เสียดายวิชาให้ไปก็ไม่มีประโยชน์ ก็เลยไม่เล่านิทานคันจิต่อให้เรียนแบบทรมานท่องจำกันเอง J

     เด็กวัดคนไหน อยากรู้เรื่องอะไรคำช่วย คำอะไรก็ตาม เข้ามาถามได้ พร้อมกับเรื่องที่ไม่เข้าใจ หรือไม่เข้าใจค้นจิคำไหน เราเรียนให้สนุกได้ ไม่ต้องท่องจำ แต่ต้องเข้าใจความหมาย อาจารย์จะได้เล่านิทานความเป็นมาให้ฟังจะได้เขียนได้ สนุก ไม่ต้องท่องจำ ตามสไตล์การเรียนของอาจารย์ ที่ไม่ชอบท่อง และไม่ชอบเรียนจากตำราเรียนอย่างเดียว เพราะพอเปิดตำราเรียนที หาวทุกที นิสัยไม่ดี ก็เลยต้องหาทางเรียนแบบที่สนุกๆของตัวเองนะคะ L

 

โดย : ครูประจำชั้นปรียา วันที่ : 2009-08-09 17:49:53 อีเมล์ : IP : 96.232.68.228

ความคิดเห็น ลบกระทู้นี้ทิ้ง

ข้อความ :

เท่าที่ดูเกี่ยวกับการศึกษาทั้งนั้นเลยนะค่ะ ..แล้วยังงี้ถ้าเจอคำที่ลงท้ายด้วยตัว生 แต่จำคันจิไม่ได้เราเดาเอาได้เลยไหมค่ะว่าจะเกี่ยวกับการศึกษา

โดย : หนูแอ๋ม วันที่ : 2009-08-09 17:48:57 อีเมล์ : IP : 96.232.68.228

--------------------------------------------------------------------------------------------------