柔道 ห้องยูโด
ไขข้อสงสัย ข้อสรุปของอาจารย์ปรียา เกี่ยวกับ ~にくい、~やすい (1) เรียนกันให้สนุก 読みにくくないです
แจ้งลบกระทู้นี้
ย้ายหมวดหมู่
ลบกระทู้นี้ทิ้ง

สวัสดีค่ะแฟนๆหนังสือ เด็กวัดทุกคน และเด็กวัด ad,maya

 

     บทความแต่ละบทความเกี่ยวกับ 'ภาษาญี่ปุ่น' ในโรงเรียนเด็กวัดปรียา เกิดจากความรู้ที่กลั่นกรองจากมันสมองน้อยๆของอาจารย์ปรียาคนเดียว

 

    ใครที่เรียนแล้วได้ความรู้จะเอาไปสอน เอาไปเรียน ไปสอบ หรือเอาไปใช้ไม่ว่า แต่ขอให้มีมารยาท และนับถือคนเขียนที่ตั้งใจเขียนให้เด็กวัดและทุกคนได้อ่าน ได้เรียนอย่างลึกซึ้งฟรีๆกันนะคะ

 

     ขออย่าได้เห็นแก่ตัว เพราะไม่ใช่เรื่องที่เสียหาย หรือเสียหน้าอะไร ที่จะบอกว่าเป็นบทความ หรือคำอธิบายที่ไปค้น หรือเป็นคำอ้างอิงจากที่ไหน หรือ ใครเป็นคนเขียน เช่น ได้มาจาก ในเว็บฯโรงเรียนเด็กวัดปรียา ที่อาจารย์เป็นคนเขียนให้พวกเราเรียนกันนะคะ

 

     กว่าจะเขียนได้แต่ละบทความ และทุกๆคำอธิบายต้องใช้เวลาค้นคว้า และศึกษา หวังว่าคงเข้าใจมารยาท และกติกานะคะ   

  

      ศ. ดร. ปรียา อิงคาภิรมย์   เขียน

 

   อาจารย์อยากจะสรุปวิธีการใช้ 「~にくい」~nikui,  「~やすい」~ yasui

 

สำนวน 「~にくい」และ 「~やすい」 ใช้ยังไง

 

「~にくい」 เป็นคำต่อท้าย หรือ suffix ที่อาจจะต่อเข้ากับคำกริยา 動詞และทำให้คำๆนั้นทำหน้าที่คล้ายกับคำคุณศัพท์ 形容詞  เพราะ คำว่า  nikui, 

yasui  เป็นคำคุณศัพท์ keiyoodooshi  形容詞(けいようし)

 

  1.  kono jisho wa moji ga chiisakute yomi nikui desu.

      この辞書は文字が小さくて、読みにくいです。

       พจนานุกรมเล่มนี้ ตัวอักษรเล็กมาก อ่านลำบาก (ยาก)

 

2.     kono hanashi wa kare ni ii nikui

   

       この話は彼に言いにくい。

  เรื่องนี้พูดกับเขาลำบาก (เพราะคงฟังหรือรับไม่ได้)

 

เมื่อไรจึงจะหยิบสำนวนนี้มาใช้

 

    เมื่อคนญี่ปุ่นไม่อาจให้ความกระจ่างชัดได้ อาจารย์ก็ต้องไปนั่งคิด นอนคิด และค้นหาคำตอบเอง

 

อาจารย์ขอสรุป วิธีการใช้ สำนวน 「~にくい」ว่า

    เมื่อไรที่เราอยู่ในสภาวะ หรือสถานการณ์ใ่ดที่รู้สึกว่า สิ่งที่เราเผชิญ ไม่ค่อยจะราบรื่น ปกติ ทำให้เรารู้สึกอึดอัด ไม่ค่อยชอบใจ หรือพอใจ กับสภาวะ สถานการณ์ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา

   เราหยิบสำนวนนี้มาใช้ได้เลย

 

 

  

ตัวอย่าง สนับสนุน ข้อคิดเห็น

 

   เช่น จะัหัดเขียนคันจิ ทุกคนที่เป็นต่างชาติรู้ว่ายาก แต่คนที่เป็นเจ้าของภาษาก็เข้าใจว่า ยาก แต่สำหรับเขา เขาชิน มันก็ไม่ยาก ดังนั้น เราจะตีขลุมบอกเขาว่า kanji wa kaki ni kui  漢字は書きにくい คงใช้ไม่ได้ แต่ถ้าเราบ่นให้ฟังจากประสบการณ์ ของจากเหตุผลส่วนตัวที่เราได้จากสภาวะ หรือสถานการณ์ เช่น เวลาเราพยายามจะฝึกคันจิ มีทั้ืงคันจิที่เขียนยากและง่าย ซึ่งเป็นของธรรมดา แต่คันจิตัวนี้จากประสบการณ์เรา เรามีเหตุผล และอยากจะบอกว่า

เช่น

  Kanji no ‘kan  wa taihen kaki nikui desu.

漢字」の「漢」は大変書きにくいです。

ตัว คัง「漢」ในคำว่า คันจิ漢字」 เขียนยากจัง

 

    คนฟังก็จะเข้าใจ เพราะคันจิตัวนี้ มีตั้ง 13 ขีด สำหรับคนไทยที่ไม่ได้ใช้คันจิ บอกใครๆ ก็รับได้

 

    ก็เหมือนคนไทย เรารู้ว่าในภาษาไทย เรามีเสียงสูง เสียงต่ำ เสีัยงวรรณยุกต์ เสียงพวกนี้ออกเสียงยากสำหรับต่างชาิติ ถ้าเขาจะบอกว่าวรรณยุกต์ยาก คนไทยก็จะบอกว่า ไม่ยาก เพราะเราเป็นเจ้าของภาษาออกได้สบาย และเสียงที่ไม่มีวรรณยุกต์ เช่น มา ไม่ได้ยากอะไร แล้วก็พยายามสอน และออกเสียงให้คนต่างชาิติฟัง ว่าเสียงไม่เหมือนกันนะ เช่น

 

       ใหม่ ไหม้ ไม้ ไหม  คือ อยากจะบอกเขาว่า เสียงแต่้ละคำต่างกัน ไม่ได้ยากเย็นอะไร

 

       แต่ถ้าคนต่างชาติ หรือคนญี่ปุ่น บอกว่า ออกเสียง น้ำ หรือเสียงตรี ไม่ได้ เพราะไม่มีในภาษาญี่ปุ่น อยากได้ น้ำ  กลายเป็น หนาม ทุกที ออกเสียงยากจัง

 

        เราก็จะเข้าใจว่า สำหรับคนญี่ปุ่น คำว่า น้ำ   หรือเสียงตรี ออกเสียงยาก หรือออกเสียงลำบาก ยาก

 

    ดังนั้น ถ้าเราบอกว่า ปากกาเขียนลำบาก หรือเขียนยาก คนที่ชอบเขียนปากกา เขาก็จะรับไม่ได้ ดังนั้น เราจะไม่ใช้ว่า

 

    Booru pen wa kaki nikui.

     ボールペンは書きにくい。

   พูดถึงปากกาหมึกลูกลื่นละก็ เขียนยาก

 

  แต่ถ้า

     

 Kono booru pen wa kaki nikui.

   このボールペンは書きにくい。

 

     หรือปากกาลูกลื่นเท่านั้นที่เขียนยาก (ผู้พูด เน้น เจาะจง เฉพาะ ปากกาลูกลื่นนี้ จากสภาวะ สถานการณ์ที่เราเผชิญ และประสบการณ์ ที่เราได้จากการ ลองใช้ดู เราว่ามันฝืด หมึกหยด เขยนไม่เหมาะมือ เป็นต้น ไม่ได้หมายความว่าปากกาทุกด้ามเขียนยาก)

 

เงื่อนไขใดที่กำหนดการใช้สำนวนนี้

 

  เงืือนไขที่ผู้พูดจะใช้ 「~にくい」「~やすい」 ได้นั้น

1.      ผู้พูดจะต้องมี เหตุผล หรือไม่ก็สาเหตุที่ทำให้ตัวเอง รู้สึกว่า 「~ยาก」「~ง่ายและสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้น จะต้องเป็นสภาวะ หรือสถานการณ์ที่เกิดขี้นกับตัวผู้พูด

2.      เรื่องราว ที่ผู้พูด เห็น สัมผัส หรือมีประสบการณ์เอง จึงนำมาใช้ได้ ไม่ใช่เหวี่ยงแห

 

เงื่อนไขที่กำหนดก็คือ ผู้พูดต้องมีเหตุมีผลที่นำมาใช้อ้างอิงในการพูดประโยคนั้นๆ เช่น

   

      kono hanashi wa kare ni ii nikui

   

       この話は彼に言いにくい。

  เรื่องนี้พูดกับเขาลำบาก หรืออยากจะพูดก็พูดไม่ได้เต็มปาก อึดอัด

       เพราะจากประสบการณ์ และนิสัย รู้ว่่า เขาไม่ใ่ช่คนที่เราจะเอาเรื่องประเภทนี้ไปพูดกับเขาได้  (เพราะเขาคงไม่รับฟัง หรือรับไม่ได้แน่นอน)

  

เกร็ดความรู้ ยิงกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัว

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ได้กับ 「~にくい」หรือ 「~やすい」เพียงทำเป็นรูปตรงข้ามก็ประยุกต์ใช้ได้

 Kono ji wa chiisakute yomi nikui

この字は小さくて、読みにくい

ตัวหนังสือนี้เล็ก อ่านยาก

หรือ

Kono ji wa ookikute yomi yasui.

この字は多きくて、読みにやすい。

ตัวหนังสือนี้ตัวใหญ่อ่านง่าย

Kono booru pen wa tsukai yasui/nikui.

このボールペンは使いやすい/にくい

ปากกาลูกลื่นนี้ ใช้ง่าย (เช่น หมึกไม่หยด เขียนลื่น เป็นต้น) /ใช้ยาก (เช่น หมึกหยด เขียนไม่ออก ฝืด เป็นต้น)                                                                                                  

   อ่านแล้วเป็นยังไง อย่าลืมแสดงความคิดเห็นนะคะ

มีต่อ

โดย : ครูประจำชั้นปรียา วันที่ : 2009-08-09 02:36:23 อีเมล์ : IP : 96.232.68.228

ตอบกระทู้

ความคิดเห็น ลบกระทู้นี้ทิ้ง

ข้อความ :

สวัสดีค่ะเด็กวัดทุกคน และเด็กวัด maya

เรื่องของ chiisakute ไม่ต้องไปสนใจมาก เพราะถ้าเราจะจบประโยคนี้ว่า ตัวหนังสือเล็ก

เราก็เขียนว่า ji ga chii sai desu.

แต่เราอยากจะบอกว่า มันเล็ก ทำให้อ่านยาก อ่านลำบาก เราก็ผัน  chiisai ให้เป็นรูปเทะ หรือ chiisakute

แล้วก็ต่อด้วย yomi nikui ทำให้ทั้งสองคำสมดุลย์กันเหมือนคำคุณศัพท์ สองคำ หรือ

เล็ก และอ่านยาก

พอจะเข้าใจไหมคะ คิดอย่างมีระบบ ไม่สับสนแน่

ไม่เข้าใจเขียนมาถามใหม่ได้นะคะ

โดย : ครูประจำชั้นปรียา วันที่ : 2009-08-09 17:40:37 อีเมล์ : IP : 96.232.68.228

ความคิดเห็น ลบกระทู้นี้ทิ้ง

ข้อความ :

สวัสดีค่ะอาจารย์ 

            ขอบคุณค่ะสำหรับคำอธิบาย คิดว่าอาจารย์จะยังมีคำอธิบายเพิ่มแน่ๆเลยเพราะอาจารย์บอกว่ามีต่อ

หนูสงสัยประเด็นที่มาถึงตรงส่วนท้ายๆของประโยคจะเห็น

Kono ji wa chiisakute yomi nikui

この字は小さくて、読みにくい

 อยากจะถามอาจารย์ต่อว่า สำหรับchiisakute  คือ chiisai ที่เป็น คำคุณศัพท์ และสำหรับ yomi nikui เมื่อรวมกันแล้วกลาย คำคุณศัพท์เหมือนกัน ดังนั้นก็กลายเป็นคำคุณศัพท์ที่มี อยู่ 2 ตัว ก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นรูป te ก่อนใช่หรือปล่าวคะอาจารย์ เพราะอ่านจากคำอธิบายที่อาจารย์เขียนนำเรื่องข้างต้นดังนี้ค่ะ

「~にくい」 เป็นคำต่อท้าย หรือ suffix ที่อาจจะต่อเข้ากับคำกริยา 動詞และทำให้คำๆนั้นทำหน้าที่คล้ายกับคำคุณศัพท์ 形容詞 

       เพราะ คำว่า  nikui,

yasui  เป็นคำคุณศัพท์ keiyoodooshi  形容詞(けいようし)

       จะรออ่านต่อค่ะ  แล้วก็ทำความเข้าใจไปด้วยค่ะ  ยากจัง

โดย : maya วันที่ : 2009-08-09 14:27:30 อีเมล์ : IP : 114.128.8.14

--------------------------------------------------------------------------------------------------