生け花 ห้องอิเคะบะนะ
เกรงใจไทย และเกรงใจญีปุ่น ごえんりょをください (ตอนจบ) อ่านกันได้เลยค่ะ
แจ้งลบกระทู้นี้
ย้ายหมวดหมู่
ลบกระทู้นี้ทิ้ง

   สวัสดีค่ะแฟนๆหนังสือ และเด็กวัดทุกคน

きんえん

ห้ามสูบบุหรี่

            สำนวนที่ยกมาข้างต้นนี้ จึงสะท้อนให้เห็นค่านิยม ความเชื่อ และความคิดของคนญี่ปุ่นที่ไม่ชอบพูดอะไรตรงๆ พออีกฝ่ายคิดไม่เหมือนคนญี่ปุ่นก็จะเกิดปัญหา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรับรู้ว่า การสุ่มเดาว่าสิ่งที่เราไม่พูด หรือไม่ต้องพูดนั้นอีกฝ่ายจะเข้าใจนั้น ไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดความเข้าใจกันแล้ว บางครั้งยังมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีของกันและกันได้

           คนไทยก็เช่นกัน เราก็มีแนวโน้มเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น เรามักจะชอบสุ่มเดาว่าอีกฝ่ายจะต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นให้เรา หรือคาดหวังว่าอีกฝ่ายต้่องทำอะไรให้เรา ถ้าไม่ได้ตามที่คาดคิดก็จะผิดหวัง โกรธและหาว่าอีกฝ่ายไม่มีน้ำใจ ไม่มีความเกรงใจ เช่น อีกฝ่ายชอบมาขอยืมของ ยืมแล้วก็ไม่รักษา ทำสกปรก แถมบางครั้งทำพัง แล้วก็เอามาคืน พอเจ้าของได้ของกลับคืนมาก็ย่อมไม่พอใจ เพราะให้ยืมไป เวลาเอาของมาคืน ควรจะคืนในสภาพที่เหมือนตอนให้ยืมไป

          ในสังคมไทย บ่อยครั้ง และที่ได้ยินบ่อยๆก็ืคือ ให้เพื่อนยืมของ ส่วนเพื่อนที่ยืมของไป ก็เอาไปใช้จนเก่า ก็ยังไม่ยอมคืนเจ้าของ ทำให้เจ้าของต้องคอยทวง บางคนให้เพื่อนยืมของไป เช่นหนังสือ หรือของใช้ อยากได้ของคืน ก็ไม่กล้าทวง เพราะเกรงใจ แต่ในใจไม่พอใจ แต่ก็ไม่กล้าพูด ได้แต่เอาไปบ่น ให้เพื่อนฟัง ในความไม่รู้จักเกรงใจของเพื่อน แต่ก็ไม่กล้าบอกเพื่อนตรงๆ กลัวอีกฝ่ายจะโกรธ ความสัมพันธ์ที่ว่านี้แทนที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน กลับสร้างความไม่พอใจ ความขุ่นข้องใจ เหมือนน้ำร้อนที่คลุกรุ่นพร้อมที่จะระเบิดออกมาเมื่อไรก็ได้

         ความเกรงใจแบบไทยๆหรือแบบญี่ปุ่นที่ว่าจะต้องเกรงใจเรื่องอะไร หรืออะไรที่เราจะต้องเกรงใจยิ่งวันยิ่งไม่ชัดเจน เราคงไม่ลืมสุภาษิตไทยที่ว่า คนที่ไม่เกรงใจคน เป็นคนพาล เกรงใจคนไม่รู้กาลคือคนโง่ เพราะในปัจจุบัน มีคนที่ถือโอกาส เอารัดเอาเปรียบคนที่ขี้เกรงใจ ไม่กล้าพูด ไม่มีปากเสียง โดยที่ข่มเหง น้ำใจ หรือทำอะไรที่ทำให้อีกฝ่ายอึดอัดก็มีมากมาย ทำให้คนที่ป่วยเป็นโรคขี้เกรงใจ ต้องไปหาจิตแพทย์ก็มีมาก

        ยิ่งคนที่ไม่รู้จักเกรงใจคน เห็นอีกฝ่ายไม่พูด ไม่มีปากเสียงก็ยิ่งไม่เกรงใจมากขึ้นบางครั้งเราก็คงผะอืดผะอมกับคนประเภทที่ไม่รู้จักเกรงใจ เอาแต่ได้ เอาเปรียบ เห็นแก่ตัว แต่ก็ไม่อยากพูดออกมาเพราะเห็นแก่ความสัมพันธ์ที่ดีของกันและกัน แต่ถ้าเรารู้ว่าอีกฝ่ายเอาเปรียบ ถ้าเราไม่พูดก็ไม่มีทางที่อีกฝ่ายจะรู้ หรืออีกฝ่ายจะแกล้งทำเป็นไม่รู้ เพราะความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ ไม่คิดถึงคนอื่น เราก็คงจะต้องขอยืมสำนวนที่ใช้ผิดๆของญี่ปุ่นมาใช้เพื่อบอกใ้ห้อีกฝ่ายรู้สึกตัวว่า ให้ขอให้เกรงใจกันบ้างนะ (เพราะคุณเป็นคนไม่รู้จักเกรงใจคน หรือไม่มีสามัญสำนึกเอาเสียเลย)

อ่านแล้วมีความคิดเห็นยังไงเขียนมาคุยด้วยนะคะ

โดย : ครูประจำชั้นปรียา วันที่ : 2009-06-29 22:41:53 อีเมล์ : IP : 71.190.33.34

ตอบกระทู้

--------------------------------------------------------------------------------------------------