ย้ายกระทู้ผิดหมวด

หัวข้อกระทู้ : วิธีพิมพ์คันจิใน word แบบมีคำอ่านอยู่ข้างบน และทำให้ตัวหนังสือเป็นแนวตั้ง

เลือกหมวดมู่ :
รหัสยืนยัน :

--------------------------------------------------------------------------------------------------